Добредојдовте
  • Users with e-mails at mail ·ru, aol ·com and gmx ·com to contact admins for registration.
  • Новорегистрираните членови повратниот одговор од форумот за активирање на сметката нека го побараат и во Junk на нивните пошти.
  • Сите регистрирани членови кои неучествуваат во дискусиите три месеци автоматски им се брише регистрацијата

 

Thread Rating:
  • 5 Vote(s) - 2.2 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
"Ис­то­ри­ја на Ма­ке­до­ни­ја" од Јан Рих­лик и Ми­рос­лав Ко­у­
Author Message
veritas Offline
Posting Freak
*****

Posts: 1,691
Joined: Feb 2010
Reputation: 7
#1

КАКВО ВИЕ Е МНЕНИЕТО ЗА ТАЗИ КНИГА?

[Image: 73B234F66A77B9489FF2C0562FAE1D19.jpg]

КНИ­ГА НА НЕ­ДЕ­ЛА­ТА

"Ис­то­ри­ја на Ма­ке­до­ни­ја" од Јан Рих­лик и Ми­рос­лав Ко­у­ба

"Ис­то­ри­ја на Ма­ке­до­ни­ја" од чеш­ки­те про­фе­со­ри Јан Рих­лик и Ми­рос­лав Ко­у­ба пр­вич­но е из­да­де­на во Пра­га пред пет го­ди­ни, а овој ис­то­ри­ог­раф­ски труд на ма­ке­дон­ски ја­зик го об­ја­ви "Ма­ке­дон­ска реч".
Во ова обем­но де­ло оп­фа­тен е пер­и­о­дот од пра­ис­то­ри­ја­та до 2002 го­ди­на, а со­др­жи и фо­тог­ра­фии и дру­ги илус­тра­ции. Пок­рај ос­нов­ни­от текст, ка­ко при­ло­зи, об­ја­ве­ни се хро­но­лош­ки прег­лед, прег­лед на ма­ке­дон­ски­те кра­ле­ви, прет­се­да­те­ли на др­жа­ва и на вла­ди на Р. Ма­ке­до­ни­ја, прег­лед на ко­рис­те­на­та ли­те­ра­ту­ра и из­во­ри и обе­мен ин­декс на ими­ња. Спо­ред со­др­жи­на­та и спо­ред обе­мот, ова е единс­тве­ни­от ва­ков труд пос­ве­тен на Ма­ке­до­ни­ја, а на­пи­шан од стран­ски ав­то­ри.
"За ма­ке­дон­ска­та ис­то­ри­ог­ра­фи­ја и ис­то­ри­ја­та во­оп­што е дос­та зна­чај­но ка­ко ав­то­ри­те од дру­ги­те зем­ји гле­да­ат на на­ша­та ис­то­ри­ја и на на­ше­то ис­то­ри­ско ми­на­то... Тре­ба да на­по­ме­не­ме де­ка ма­ке­дон­ска­та ис­то­ри­ог­ра­фи­ја, ка­ко и при­ре­ду­ва­чи­те на ова из­да­ние не се це­лос­но сог­лас­ни со си­те гле­да­ња на ав­то­ри­те. Тие ко­рек­тно ги ко­рис­те­ле на­ши­те ис­то­ри­ски из­во­ри и ли­те­ра­ту­ра, но ко­рис­те­ле и из­во­ри и ли­те­ра­ту­ра­та од дру­ги зем­ји, об­ја­ве­ни на по­ве­ќе свет­ски ја­зи­ци. Та­ка има­ле мож­ност да ос­тва­рат по­це­ло­сен увид во свет­ска­та ис­то­ри­ог­ра­фи­ја и, мо­же­би, за не­кои пра­ша­ња да има­ат по­об­јек­тив­ни на­уч­ни ин­фор­ма­ции од на­ши­те", пи­шу­ва проф. д-р Но­ви­ца Вел­ја­нов­ски во пред­го­во­рот на ова ма­ке­дон­ско из­да­ние.
"Ис­то­ри­ја на Ма­ке­до­ни­ја", из­да­ние на "Ма­ке­дон­ска реч", низ кни­жар­ни­ци­те се про­да­ва по це­на од 650 де­на­ри. Во те­кот на след­на­та сед­ми­ца, со исе­чо­ков од вес­ни­кот мо­же да се ку­пи за 525 де­на­ри во кни­жар­ни­ца­та на "Или или".

http://vest.com.mk/?ItemID=E3D2B7BFA69FF...CBF47B3F67
(This post was last modified: 07-06-2010, 03:26 PM by veritas.)
07-06-2010, 03:25 PM
Reply
Vodno konche Offline
Senior Member
****

Posts: 601
Joined: Feb 2010
Reputation: 6
#2

(07-06-2010, 03:25 PM)veritas Wrote: КАКВО ВИЕ Е МНЕНИЕТО ЗА ТАЗИ КНИГА?

[Image: 73B234F66A77B9489FF2C0562FAE1D19.jpg]

КНИ­ГА НА НЕ­ДЕ­ЛА­ТА

"Ис­то­ри­ја на Ма­ке­до­ни­ја" од Јан Рих­лик и Ми­рос­лав Ко­у­ба

"Ис­то­ри­ја на Ма­ке­до­ни­ја" од чеш­ки­те про­фе­со­ри Јан Рих­лик и Ми­рос­лав Ко­у­ба пр­вич­но е из­да­де­на во Пра­га пред пет го­ди­ни, а овој ис­то­ри­ог­раф­ски труд на ма­ке­дон­ски ја­зик го об­ја­ви "Ма­ке­дон­ска реч".
Во ова обем­но де­ло оп­фа­тен е пер­и­о­дот од пра­ис­то­ри­ја­та до 2002 го­ди­на, а со­др­жи и фо­тог­ра­фии и дру­ги илус­тра­ции. Пок­рај ос­нов­ни­от текст, ка­ко при­ло­зи, об­ја­ве­ни се хро­но­лош­ки прег­лед, прег­лед на ма­ке­дон­ски­те кра­ле­ви, прет­се­да­те­ли на др­жа­ва и на вла­ди на Р. Ма­ке­до­ни­ја, прег­лед на ко­рис­те­на­та ли­те­ра­ту­ра и из­во­ри и обе­мен ин­декс на ими­ња. Спо­ред со­др­жи­на­та и спо­ред обе­мот, ова е единс­тве­ни­от ва­ков труд пос­ве­тен на Ма­ке­до­ни­ја, а на­пи­шан од стран­ски ав­то­ри.
"За ма­ке­дон­ска­та ис­то­ри­ог­ра­фи­ја и ис­то­ри­ја­та во­оп­што е дос­та зна­чај­но ка­ко ав­то­ри­те од дру­ги­те зем­ји гле­да­ат на на­ша­та ис­то­ри­ја и на на­ше­то ис­то­ри­ско ми­на­то... Тре­ба да на­по­ме­не­ме де­ка ма­ке­дон­ска­та ис­то­ри­ог­ра­фи­ја, ка­ко и при­ре­ду­ва­чи­те на ова из­да­ние не се це­лос­но сог­лас­ни со си­те гле­да­ња на ав­то­ри­те. Тие ко­рек­тно ги ко­рис­те­ле на­ши­те ис­то­ри­ски из­во­ри и ли­те­ра­ту­ра, но ко­рис­те­ле и из­во­ри и ли­те­ра­ту­ра­та од дру­ги зем­ји, об­ја­ве­ни на по­ве­ќе свет­ски ја­зи­ци. Та­ка има­ле мож­ност да ос­тва­рат по­це­ло­сен увид во свет­ска­та ис­то­ри­ог­ра­фи­ја и, мо­же­би, за не­кои пра­ша­ња да има­ат по­об­јек­тив­ни на­уч­ни ин­фор­ма­ции од на­ши­те", пи­шу­ва проф. д-р Но­ви­ца Вел­ја­нов­ски во пред­го­во­рот на ова ма­ке­дон­ско из­да­ние.
"Ис­то­ри­ја на Ма­ке­до­ни­ја", из­да­ние на "Ма­ке­дон­ска реч", низ кни­жар­ни­ци­те се про­да­ва по це­на од 650 де­на­ри. Во те­кот на след­на­та сед­ми­ца, со исе­чо­ков од вес­ни­кот мо­же да се ку­пи за 525 де­на­ри во кни­жар­ни­ца­та на "Или или".

http://vest.com.mk/?ItemID=E3D2B7BFA69FF...CBF47B3F67

Гледам, че е написано, че не е напълно по вкуса на македонските квази историчари, но няма и как да е. Обаче, за да кажа нещо наистина обективно, прво трябва да я прочета. Ако може по някакъв начин да се намери в интернет или в българска книжарница....ще я прочета...Icon_razz Но си мисля, че чехите биха били обективни.
Всяко глупаво деяние си има своето умно оправдание.
07-06-2010, 06:47 PM
Reply
Kasnakovski Offline
Posting Freak
*****

Posts: 1,223
Joined: Mar 2010
Reputation: 18
#3

(07-06-2010, 06:47 PM)Vodno konche Wrote: Ако може по някакъв начин да се намери в интернет или в българска книжарница....ще я прочета
Ти виждал ли си в българска книжарница книги на македонски език?
07-06-2010, 07:02 PM
Reply
Vodno konche Offline
Senior Member
****

Posts: 601
Joined: Feb 2010
Reputation: 6
#4

(07-06-2010, 07:02 PM)Kasnakovski Wrote:
(07-06-2010, 06:47 PM)Vodno konche Wrote: Ако може по някакъв начин да се намери в интернет или в българска книжарница....ще я прочета
Ти виждал ли си в българска книжарница книги на македонски език?
Не съм виждал, но бих се радвал да видя, както и бих се радвал да видя и български книги в македонски книжарници. Всъщност си мислех, че тази книга може да я има и на български език. Знаеш ли дали е преведена на български или дали я няма в интернет на македонски. Защото засега нямам път към Македония, макар, че специално в Охрид бих отишъл с голямо удоволствие и сигурно ще го направя, когато имам време Icon_razz
Всяко глупаво деяние си има своето умно оправдание.
(This post was last modified: 07-06-2010, 07:33 PM by Vodno konche.)
07-06-2010, 07:32 PM
Reply
афион Offline
Posting Freak
*****

Posts: 2,509
Joined: Mar 2010
Reputation: 3
#5

Smesni ste,kako prvo vo makedonija mozis da kupis bugarski knigi kako sto mozis da kupis srpski,angliski i na bilo koj jazik,isto vo site biblioteki gi ima site bugarski knigi,sto se odnesuva do obratno nemate nitu edna zatoa sto za vas toa e tabu tema.

Knigata ja imam ama ic nemam namera da vi ja postavuvam,zatoa sto pojma nemate od istorija,znaete samo za srbomani i takvi raboti.

Koga ke ima zdrava diskusija ke ima i pogolem protek na informacii,vaka ne gledam pricina zosto jas bi daval koga vie naprimer ne sakate da ja dadete knigata za bugarskite logori.
Низ срцето на Македонија тече Вардар,а не Дунав...Нашиот бисер е Охрид, а не Јадран...Нашето наследство се патриотските песни, а не ТВ Пинк...Јас навивам за ПЕЛИСТЕР, а не за Ѕвезда...Слобода ми донесе мојот дедо,а не КПЈ...Македонија ја создаде Господ,а не Тито...МАКЕДОНИЈА е вечна, а Југославија е мртва!!

Makedonija


http://macedoniahistorydocuments.blogspo...-post.html
07-06-2010, 07:48 PM
Reply
Пат Offline
Posting Freak
*****

Posts: 1,630
Joined: Apr 2010
Reputation: 39
#6

(07-06-2010, 07:48 PM)афион Wrote: Smesni ste,kako prvo vo makedonija mozis da kupis bugarski knigi kako sto mozis da kupis srpski,angliski i na bilo koj jazik,isto vo site biblioteki gi ima site bugarski knigi,sto se odnesuva do obratno nemate nitu edna zatoa sto za vas toa e tabu tema.

Knigata ja imam ama ic nemam namera da vi ja postavuvam,zatoa sto pojma nemate od istorija,znaete samo za srbomani i takvi raboti.

Koga ke ima zdrava diskusija ke ima i pogolem protek na informacii,vaka ne gledam pricina zosto jas bi daval koga vie naprimer ne sakate da ja dadete knigata za bugarskite logori.

Афион, каде бе ти купуваш бугарски книги, и јас, нели бугарофил, сакам да си купам некоја Icon_wink

Што се однесува до библиотеките, книги на бугарски може да се најдат само во поголемите библиотеки, на пример во Скопје во „Браќа Младиновци“, НУБ и библиотеката на МАНУ.

А во книжарниците никогаш не сум видел бугарски наслов, единствено можат случајно да се најдат кај продавачите на стари книги кај Драмски или кај Мала Станица, ама тоа ептен ако имаш среќа.

Што значи, и кај Бугарите нема книги на македонски јазик, и кај нас нема на бугарски- си личи дека сме еден народ Vozbud
07-06-2010, 08:31 PM
Reply
афион Offline
Posting Freak
*****

Posts: 2,509
Joined: Mar 2010
Reputation: 3
#7

Pat jas kako srboma znam kade ima,a ti kako bugarofil pojma nemas,toa ne e moj problem,a za bibliotekite si greska ima vo sekoja biblioteka vo Makedonija,osven skolskite.
Vo Bitola konzulot najavi i otvoranje na bugarska biblioteka,pa poveli pri nas da se napises od vinoto azbucno.
Низ срцето на Македонија тече Вардар,а не Дунав...Нашиот бисер е Охрид, а не Јадран...Нашето наследство се патриотските песни, а не ТВ Пинк...Јас навивам за ПЕЛИСТЕР, а не за Ѕвезда...Слобода ми донесе мојот дедо,а не КПЈ...Македонија ја создаде Господ,а не Тито...МАКЕДОНИЈА е вечна, а Југославија е мртва!!

Makedonija


http://macedoniahistorydocuments.blogspo...-post.html
07-06-2010, 08:45 PM
Reply
Пат Offline
Posting Freak
*****

Posts: 1,630
Joined: Apr 2010
Reputation: 39
#8

Епа пријател, вие србоманите на секој можен начин сакате да ни го ограничите пристапот до бугарски книги на нас бугарофилите. Тоа одсекогаш било така. А потајно си ги читате, исто како што Хитлер потајно слушал еврејска музика Icon_razz))


п.с. Се надевам дека ова ќе го сфатиш само како шега и никако поинаку, иако има и трошка вистина, само што тоа не е упатено кон тебе.
07-06-2010, 08:55 PM
Reply
афион Offline
Posting Freak
*****

Posts: 2,509
Joined: Mar 2010
Reputation: 3
#9

Pat zosto treba da se plasam od sosedskata literatura?Bitola e kosmopolitski grad i ne mi e cudno da slusam razni jazici i da komuniciram so narodot,problemot e sto nekoj koj od svoeto selo nema videno nisto drugo koga ke dojdi na forumite odma pisi vie ste bugari,srbite vi gi ispraa mozocite.
Alooooooooo pa koj vek sme,se ni e dostapno ne postoi nesto sto nema da se otkri a ne pa za toa koj sme i kakva ni e istorijata.

Pozdrav do site zapaleni srbomani i bugaromani od roden Makedonec.
Низ срцето на Македонија тече Вардар,а не Дунав...Нашиот бисер е Охрид, а не Јадран...Нашето наследство се патриотските песни, а не ТВ Пинк...Јас навивам за ПЕЛИСТЕР, а не за Ѕвезда...Слобода ми донесе мојот дедо,а не КПЈ...Македонија ја создаде Господ,а не Тито...МАКЕДОНИЈА е вечна, а Југославија е мртва!!

Makedonija


http://macedoniahistorydocuments.blogspo...-post.html
07-06-2010, 09:24 PM
Reply
Пат Offline
Posting Freak
*****

Posts: 1,630
Joined: Apr 2010
Reputation: 39
#10

Точно, јас одсекогаш су велел дека престолнината на Македонија треба да се премести во Битола. Ете и книги на бугарски има Icon_razz . Нема помакедонски град од Битола- ова најсериозно.
07-06-2010, 09:32 PM
Reply
veritas Offline
Posting Freak
*****

Posts: 1,691
Joined: Feb 2010
Reputation: 7
#11

(07-06-2010, 09:24 PM)афион Wrote: Pat zosto treba da se plasam od sosedskata literatura?Bitola e kosmopolitski grad i ne mi e cudno da slusam razni jazici i da komuniciram so narodot,problemot e sto nekoj koj od svoeto selo nema videno nisto drugo koga ke dojdi na forumite odma pisi vie ste bugari,srbite vi gi ispraa mozocite.
Alooooooooo pa koj vek sme,se ni e dostapno ne postoi nesto sto nema da se otkri a ne pa za toa koj sme i kakva ni e istorijata.

Pozdrav do site zapaleni srbomani i bugaromani od roden Makedonec.

Айде бе, в Битола има ли много албанци, турци и цигани?
08-06-2010, 11:28 AM
Reply
Vodno konche Offline
Senior Member
****

Posts: 601
Joined: Feb 2010
Reputation: 6
#12

(07-06-2010, 07:48 PM)афион Wrote: Smesni ste,kako prvo vo makedonija mozis da kupis bugarski knigi kako sto mozis da kupis srpski,angliski i na bilo koj jazik,isto vo site biblioteki gi ima site bugarski knigi,sto se odnesuva do obratno nemate nitu edna zatoa sto za vas toa e tabu tema.

Knigata ja imam ama ic nemam namera da vi ja postavuvam,zatoa sto pojma nemate od istorija,znaete samo za srbomani i takvi raboti.

Koga ke ima zdrava diskusija ke ima i pogolem protek na informacii,vaka ne gledam pricina zosto jas bi daval koga vie naprimer ne sakate da ja dadete knigata za bugarskite logori.
Не сум я виждал тази книга за бугарските логори...Но мога да побарам дали има в интернет такава или подобна книга. То затова не е проблем. Но бугарските логори не са нешто со кое се гордее Бугария а и никоя друга страна. Но наjжестоки логори во светото са били во СССР, после во нацистка Германиjа и после во Югославия. Те и нашите не са били цвете, но такава е класациjата. Колкото по голема страна, толкова по лоши логори. Но наистина ке погледна за некаква книга за бугарски логори, ако се интересираш.
Всяко глупаво деяние си има своето умно оправдание.
(This post was last modified: 08-06-2010, 11:49 AM by Vodno konche.)
08-06-2010, 11:48 AM
Reply
афион Offline
Posting Freak
*****

Posts: 2,509
Joined: Mar 2010
Reputation: 3
#13

(08-06-2010, 11:28 AM)veritas Wrote:
(07-06-2010, 09:24 PM)афион Wrote: Pat zosto treba da se plasam od sosedskata literatura?Bitola e kosmopolitski grad i ne mi e cudno da slusam razni jazici i da komuniciram so narodot,problemot e sto nekoj koj od svoeto selo nema videno nisto drugo koga ke dojdi na forumite odma pisi vie ste bugari,srbite vi gi ispraa mozocite.
Alooooooooo pa koj vek sme,se ni e dostapno ne postoi nesto sto nema da se otkri a ne pa za toa koj sme i kakva ni e istorijata.

Pozdrav do site zapaleni srbomani i bugaromani od roden Makedonec.

Айде бе, в Битола има ли много албанци, турци и цигани?

Во Битола,има од сите народи ти и твојот ментален склоп не можите да разберите зошто Битола е космополитска.Da_ne_si_lud
Низ срцето на Македонија тече Вардар,а не Дунав...Нашиот бисер е Охрид, а не Јадран...Нашето наследство се патриотските песни, а не ТВ Пинк...Јас навивам за ПЕЛИСТЕР, а не за Ѕвезда...Слобода ми донесе мојот дедо,а не КПЈ...Македонија ја создаде Господ,а не Тито...МАКЕДОНИЈА е вечна, а Југославија е мртва!!

Makedonija


http://macedoniahistorydocuments.blogspo...-post.html
08-06-2010, 02:34 PM
Reply
афион Offline
Posting Freak
*****

Posts: 2,509
Joined: Mar 2010
Reputation: 3
#14

(08-06-2010, 11:48 AM)Vodno konche Wrote:
(07-06-2010, 07:48 PM)афион Wrote: Smesni ste,kako prvo vo makedonija mozis da kupis bugarski knigi kako sto mozis da kupis srpski,angliski i na bilo koj jazik,isto vo site biblioteki gi ima site bugarski knigi,sto se odnesuva do obratno nemate nitu edna zatoa sto za vas toa e tabu tema.

Knigata ja imam ama ic nemam namera da vi ja postavuvam,zatoa sto pojma nemate od istorija,znaete samo za srbomani i takvi raboti.

Koga ke ima zdrava diskusija ke ima i pogolem protek na informacii,vaka ne gledam pricina zosto jas bi daval koga vie naprimer ne sakate da ja dadete knigata za bugarskite logori.
Не сум я виждал тази книга за бугарските логори...Но мога да побарам дали има в интернет такава или подобна книга. То затова не е проблем. Но бугарските логори не са нешто со кое се гордее Бугария а и никоя друга страна. Но наjжестоки логори во светото са били во СССР, после во нацистка Германиjа и после во Югославия. Те и нашите не са били цвете, но такава е класациjата. Колкото по голема страна, толкова по лоши логори. Но наистина ке погледна за некаква книга за бугарски логори, ако се интересираш.
За мене не се мачи,самиот ќе си ја земам од Бугарија,а за логорите отворете тема за Руските и Југословенските па да ги видиме а не само приказни.Што се однесува до Бугарските ќе најдам уште не берете гајле.Yea
Низ срцето на Македонија тече Вардар,а не Дунав...Нашиот бисер е Охрид, а не Јадран...Нашето наследство се патриотските песни, а не ТВ Пинк...Јас навивам за ПЕЛИСТЕР, а не за Ѕвезда...Слобода ми донесе мојот дедо,а не КПЈ...Македонија ја создаде Господ,а не Тито...МАКЕДОНИЈА е вечна, а Југославија е мртва!!

Makedonija


http://macedoniahistorydocuments.blogspo...-post.html
08-06-2010, 02:35 PM
Reply
Vodno konche Offline
Senior Member
****

Posts: 601
Joined: Feb 2010
Reputation: 6
#15

(08-06-2010, 02:35 PM)афион Wrote:
(08-06-2010, 11:48 AM)Vodno konche Wrote:
(07-06-2010, 07:48 PM)афион Wrote: Smesni ste,kako prvo vo makedonija mozis da kupis bugarski knigi kako sto mozis da kupis srpski,angliski i na bilo koj jazik,isto vo site biblioteki gi ima site bugarski knigi,sto se odnesuva do obratno nemate nitu edna zatoa sto za vas toa e tabu tema.

Knigata ja imam ama ic nemam namera da vi ja postavuvam,zatoa sto pojma nemate od istorija,znaete samo za srbomani i takvi raboti.

Koga ke ima zdrava diskusija ke ima i pogolem protek na informacii,vaka ne gledam pricina zosto jas bi daval koga vie naprimer ne sakate da ja dadete knigata za bugarskite logori.
Не сум я виждал тази книга за бугарските логори...Но мога да побарам дали има в интернет такава или подобна книга. То затова не е проблем. Но бугарските логори не са нешто со кое се гордее Бугария а и никоя друга страна. Но наjжестоки логори во светото са били во СССР, после во нацистка Германиjа и после во Югославия. Те и нашите не са били цвете, но такава е класациjата. Колкото по голема страна, толкова по лоши логори. Но наистина ке погледна за некаква книга за бугарски логори, ако се интересираш.
За мене не се мачи,самиот ќе си ја земам од Бугарија,а за логорите отворете тема за Руските и Југословенските па да ги видиме а не само приказни.Што се однесува до Бугарските ќе најдам уште не берете гајле.Yea

Не ми е това любима тема. Затова и не ми се зборува ни за Голи оток(Югославия), ни за Колима(СССР), ни за Бухенвалд(Гервания), ни за Белене и Скравена(Бугария). Но ако сака некой - да отвори. Ти ако ти харесва постни што намериш за бугарските логори- нема проблеми...От друга страна е добре да се помни историjата. Но специално бугарските логори(поне наjстрашните) са били до някъде 1960 година...в по-ново време са закрити. Но ти што сакаш от коjато и да е тоталитарна власт?
Всяко глупаво деяние си има своето умно оправдание.
(This post was last modified: 08-06-2010, 07:15 PM by Vodno konche.)
08-06-2010, 07:14 PM
Reply
veritas Offline
Posting Freak
*****

Posts: 1,691
Joined: Feb 2010
Reputation: 7
#16

(08-06-2010, 02:34 PM)афион Wrote:
(08-06-2010, 11:28 AM)veritas Wrote:
(07-06-2010, 09:24 PM)афион Wrote: Pat zosto treba da se plasam od sosedskata literatura?Bitola e kosmopolitski grad i ne mi e cudno da slusam razni jazici i da komuniciram so narodot,problemot e sto nekoj koj od svoeto selo nema videno nisto drugo koga ke dojdi na forumite odma pisi vie ste bugari,srbite vi gi ispraa mozocite.
Alooooooooo pa koj vek sme,se ni e dostapno ne postoi nesto sto nema da se otkri a ne pa za toa koj sme i kakva ni e istorijata.

Pozdrav do site zapaleni srbomani i bugaromani od roden Makedonec.

Айде бе, в Битола има ли много албанци, турци и цигани?
Значи скоро ще стане албанска. Жалко!
Во Битола,има од сите народи ти и твојот ментален склоп не можите да разберите зошто Битола е космополитска.Da_ne_si_lud
10-06-2010, 07:43 AM
Reply
афион Offline
Posting Freak
*****

Posts: 2,509
Joined: Mar 2010
Reputation: 3
#17

Ти си сигурни ретардиран.
Во Битола и сите села одоколу нема повеќе од 3000-5000 албанци и тоа старо седелци кој се разликуваат од косоварите и пред се има многу католици и протестанти мешу нив.
Јас сум космополит и живеам во таков град,а ти појма немаш како е тоа.Не знаеш каков живот се живее кај нас,затоа што никогаш и немаш дојдено.

И престани да се глупираш ги страмиш и твоите бугари.
Низ срцето на Македонија тече Вардар,а не Дунав...Нашиот бисер е Охрид, а не Јадран...Нашето наследство се патриотските песни, а не ТВ Пинк...Јас навивам за ПЕЛИСТЕР, а не за Ѕвезда...Слобода ми донесе мојот дедо,а не КПЈ...Македонија ја создаде Господ,а не Тито...МАКЕДОНИЈА е вечна, а Југославија е мртва!!

Makedonija


http://macedoniahistorydocuments.blogspo...-post.html
10-06-2010, 06:51 PM
Reply
афион Offline
Posting Freak
*****

Posts: 2,509
Joined: Mar 2010
Reputation: 3
#18

КАСНАКОВСКИ ПРОЧИТАЈ ЈА КНИГАТА,АМА СИГУРНО НЕМА ДА ТИ СЕ ДОПАДНИ Icon_razz)))))))).
Низ срцето на Македонија тече Вардар,а не Дунав...Нашиот бисер е Охрид, а не Јадран...Нашето наследство се патриотските песни, а не ТВ Пинк...Јас навивам за ПЕЛИСТЕР, а не за Ѕвезда...Слобода ми донесе мојот дедо,а не КПЈ...Македонија ја создаде Господ,а не Тито...МАКЕДОНИЈА е вечна, а Југославија е мртва!!

Makedonija


http://macedoniahistorydocuments.blogspo...-post.html
16-06-2010, 02:27 PM
Reply
Kasnakovski Offline
Posting Freak
*****

Posts: 1,223
Joined: Mar 2010
Reputation: 18
#19

Ти я прочитай и кажи що пишува. Яс немам возможност.
Що и да пишува е само некаква интерпретация и субективно мислене на авторите. Яс ги читам примарните извори, какощо кажа Пат.
Нели се секяваш? Едно е да я читаш "ЗА МАКЕДОНЦКИТЕ РАБОТИ", друго е да читаш що напишал Ристовски ЗА "ЗА МАКЕДОНЦКИТЕ РАБОТИ"
(This post was last modified: 16-06-2010, 02:35 PM by Kasnakovski.)
16-06-2010, 02:35 PM
Reply
афион Offline
Posting Freak
*****

Posts: 2,509
Joined: Mar 2010
Reputation: 3
#20

Е така неможи,едно е што рекол Дамјан Груев друго е што напишал Христо Силјанов за него,ама ти го цитираш оној извор кој ти одговара.

И јас го имам прочитано Мисирков и делата негови пред 1903 година а и многу други автори како и овие чесите не го оспоруваат неговото дело “За македонските работи“ како прво дело за македонизмот.
Низ срцето на Македонија тече Вардар,а не Дунав...Нашиот бисер е Охрид, а не Јадран...Нашето наследство се патриотските песни, а не ТВ Пинк...Јас навивам за ПЕЛИСТЕР, а не за Ѕвезда...Слобода ми донесе мојот дедо,а не КПЈ...Македонија ја создаде Господ,а не Тито...МАКЕДОНИЈА е вечна, а Југославија е мртва!!

Makedonija


http://macedoniahistorydocuments.blogspo...-post.html
16-06-2010, 03:14 PM
Reply