Котле - форум без граници, без цензура - плурализам на мислења и идеи!
ТИТО СОРАБОТУВАЛ СО ХИТЛЕР - Printable Version

+- Котле - форум без граници, без цензура - плурализам на мислења и идеи! (https://forum.kotle.ca)
+-- Forum: Историjа (https://forum.kotle.ca/forumdisplay.php?fid=5)
+--- Forum: Историjа (https://forum.kotle.ca/forumdisplay.php?fid=10)
+--- Thread: ТИТО СОРАБОТУВАЛ СО ХИТЛЕР (/showthread.php?tid=4388)ТИТО СОРАБОТУВАЛ СО ХИТЛЕР - ЈорданПетровски - 09-02-2022

[Image: wuhog8Ql?format=jpg&name=900x900]

[Image: FLCEBYdXIAMfU7-?format=png&name=small]Сум напишал досега многу пати дека комунистите ке соработуваат, ке слугуваат секому само да се доберат до власт!!